top of page

Hulp tabakoloog vanaf 1 januari 2017 goedkoper


Wie hulp zoekt bij een tabakoloog om te stoppen met roken, betaalt vanaf 1 januari 2017 enkel het remgeld. Voor lage inkomens en jongeren wordt het bijna gratis. Wat is een tabakoloog? Een tabakoloog is een rookstopspecialist. Hij heeft daarvoor een opleiding gevolgd en is geregistreerd als expert. Daarnaast kan ook uw (huis)arts je helpen. Hij kan u zelf ondersteunen of doorverwijzen naar een tabakoloog. Sommige (huis)artsen zijn ook zelf tabakoloog. Een tabakoloog begeleidt u en geeft u handige tips om te stoppen met roken. Hij gaat na wat roken voor u betekent en weet hoe moeilijk het kan zijn om te stoppen. Hij zorgt ervoor dat u u goed voorbereidt bij het stoppen. Daarna begeleidt hij u nog verder. De kans op een succesvolle rookstop stijgt aanzienlijk indien men een rookstophulpmiddel combineert met een vorm van gedragsondersteuning. Zonder hulp slaagt amper 3 tot 5 % van de rokers erin om te stoppen met roken. Met een aangepaste hulp stijgt de kans om na een jaar nog rookvrij te zijn tot 25%.

Wanneer hebt u recht op begeleiding door een tabakoloog? Elke inwoner van Vlaanderen heeft jaarlijks recht op een aantal uren rookstopbegeleiding. • U moet een erkende tabakoloog raadplegen die is opgenomen in de op op tabakologen.be. • Wilt u liever stoppen in groep? Op vlaanderenstoptmetroken.be kunt u kijken of er in uw buurt cursus doorgaat. http://www.vlaanderenstoptmetroken.be/lokaal-aanbod/ • U hebt per kalenderjaar recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep (u kan wisselen van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding en omgekeerd). Als u jaarlijkse aantal uren begeleiding op zijn, heb u geen recht meer op een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de kosten. • Per dag kunt u maximaal 1 uur besteden aan individuele begeleiding of 1u45 aan groepbegeleiding. • Als het jaarlijkse aantal uren begeleiding op zijn, heeft u geen recht meer op een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de kosten. • Deze nieuwe terugbetalingsregeling geldt alleen voor inwoners van Vlaanderen. Woont u in Brussel dan valt u nog onder de oude regeling. • Rookstopbegeleidingen die gebeuren voor 1 januari 2017 worden nog steeds terugbetaald door uw ziekenfonds. Hoeveel moet u betalen? Hoeveel u precies moet betalen, hangt af van uw situatie (verhoogde tegemoetkoming, jonger dan 20 jaar), de soort begeleiding (individueel of in groep) en de duur van de begeleiding.

Onderaan de klever van de mutualiteit staat een code. Deze code eindigt op 1 als u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.

Recente Berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page